SANLAT CALON SANTRI BARU NFBS LEMBANG

04 April 2024 11:40 Di tulis oleh Admin BERITA KAMI SANLAT CALON SANTRI BARU NFBS LEMBANG

Pada tanggal 31 Maret 2024 hingga 4 April 2024, Pesantren Kilat di Nurul Fikri Boarding School Lembang telah sukses dilaksanakan. Acara ini diadakan di bulan Ramadhan dengan tujuan utama untuk memperkenalkan pesantren kepada calon santri baru dan memberikan pembekalan dalam menghafal Al-Quran. Pesantren kilat ini diikuti oleh 43 peserta yang antusias dan bersemangat.

 

Selama acara tersebut, para peserta mendapatkan pengalaman yang berharga dalam mengenal kehidupan di pesantren, mulai dari kegiatan harian, sistem pembelajaran, hingga kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Mereka juga diberikan pembekalan khusus dalam menghafal Al-Quran, termasuk metode efektif dalam menghafal.

 

Selain itu, Pesantren Kilat juga menjadi sarana bagi para peserta untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama calon santri baru. Mereka berkesempatan untuk saling mengenal, berbagi pengalaman, dan membangun kebersamaan dalam mengejar impian untuk menuntut ilmu di lingkungan yang islami.

 

Kegiatan ini juga didukung oleh para pengajar dan pembimbing yang berpengalaman di bidangnya. Mereka memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan kepada para peserta agar semakin termotivasi dalam meniti perjalanan keilmuan dan keagamaan di pesantren.

 

Pesantren Kilat di Nurul Fikri Boarding School Lembang ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik bagi para calon santri baru dalam memahami, mencintai, dan mengamalkan nilai-nilai Islam serta menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga peserta Pesantren Kilat ini dapat menjadi generasi muslim yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.