Keutamaan 10 Hari Terakhir di Bulan Ramadhan

02 April 2024 11:08 Di tulis oleh Admin ARTIKEL Keutamaan 10 Hari Terakhir di Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah, dan 10 hari terakhir di dalamnya memiliki keutamaan yang sangat istimewa bagi umat Muslim. Selama periode ini, peluang untuk mendapatkan ampunan, rahmat, dan pahala yang besar dari Allah SWT sangatlah tinggi. Berikut adalah beberapa keutamaan dari 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, didukung oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis:

 

1. Malam Lailatul Qadr

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Qadr (97:1-5):

"Innaa anzalnaahu fi lailatil-qadr. Wa maa adraaka maa lailatul-qadr. Lailatul-qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalu l-malaa'ikatu wa r-ruuhu fihaa bi idhni rabbihim min kulli amr. Salaamun hiya hattaa matla'il-fajr."

Artinya:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. (Malam itu penuh) kesejahteraan, hingga terbit fajar."

Hadis dari Aisyah ra. juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Cari malam Lailatul Qadr di sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan."

 

2. Kesempatan untuk Beribadah Intensif

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Carilah Lailatul Qadr di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, jika tidak mampu, carilah di sembilan hari terakhir, jika tidak mampu, carilah di tujuh hari terakhir." Ini menunjukkan pentingnya meningkatkan ibadah selama 10 hari terakhir Ramadhan.

 

3. Memperbanyak Sedekah

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara semua orang, dan beliau paling dermawan lagi pada bulan Ramadhan ketika Jibril bertemu dengannya. Jibril datang menemuinya pada setiap malam bulan Ramadhan untuk mengajari beliau Al-Quran. Pada saat itu, Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang membawa hujan."

 

4. Meningkatkan Dzikir dan Doa

Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa berdiri (shalat) di malam Lailatul Qadr karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."

 

5. Menjaga Malam dengan Ibadah

Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah ra. berkata, "Aku bertanya, 'Ya Rasulullah, apabila aku menemui Lailatul Qadr, apakah aku harus berdoa dengan doa ini?' Beliau bersabda, 'Berdoalah, 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku.'" Ini menunjukkan pentingnya menjaga malam dengan ibadah dan doa di 10 hari terakhir Ramadhan.

 

Dengan demikian, 10 hari terakhir di bulan Ramadhan adalah waktu yang sangat istimewa bagi umat Muslim. Dengan memperbanyak ibadah, sedekah, dzikir, doa, dan menjaga malam dengan ibadah, umat Muslim dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, meraih ampunan-Nya, dan mengharapkan pahala yang besar di dunia dan akhirat.